Партнерлар

«Технический Центр Интернет» (ТЦИ) АҖ ен 2009 елда ике Россиядәге теркәүче оештырды – «Координационный центр национального домена сети Интернет» автомном коммерцияле булмаган оешма (Интернет челтәренең милли домены координацион үзәге) һәм Интернет үстерү фонды (ФРИ), алар – .RU, .РФ һәм .SU югары дрәҗәдәге доменнар белән идарә итүчеләр.


Бүген ТЦИ Төп реестр эшен һәм .RU, .РФ, .SU милли доменнарында, шулай ук .ДЕТИ һәм .TATAR югары дәрәҗәдге доменнарда теркәү системасы эшен, Интернет глобаль челтәрендә Россия сегментындагы доменнар адресларының өзлексез эшен тәэмин итә.


Интернет челтәренең Россия сегментында DNS-инфраструктурны тәэмин итү булән шөгыльләнүче һәм аккредитацияләнгән теркәүчеләр белән багланышларда белгеч булган яңа югары дәрәҗәдә профессиналь техник үзәк буларак ТЦИ булдыру беренче чиратта .RU һәм .SU доменнарында соңгы ике елда доменнар исемнәре артуга һәм тагын бер .РФ милли доменын ачуга бәйле. Моннан тыш, Россия Федерациясендә эшләүче ике төп географик теркәүче – Интернет үстерү фонды (.SU домены) һәм Интернет челтәренең милли домены координацион үзәге (.RU һәм .РФ доменнары) – аккредитацияләнгән домен исемнәре теркәүчеләре белән эшне бердәм нормага китерергә һәм бөтен теркәүчеләргә хезмәт күрсәтүнең бердәм стандартларын тәэмин итәргә хәл ителәр. Шулай итеп, ТЦИ бүген – Координацион үзәк һәм ФРИ өчен технологик платформа, ул теркәүчеләр белән сервис элемтәләре дәрәҗәсендә эшли.


ТЦИ .RU, .РФ, .SU доменнарында икенче дрәҗәдәге домен исемнәрен теркәүчеләргә Төп реестр эшен Координацион үзәк һәм ФРИ белән лизензияле килешү нигезендә техник тәэмин итү хезмәтен күрсәтә. Интернет челтәрендә Россия сегментының төп элементы һәм иң мөһим инфраструктурасы буларак ТЦИ һәм ул тәэмин итә торган DNS-төеннәр системасы – Төп реестрга һәм адресация системасына керү юлын бөтенесенә дә тигез рәвештә бирүне тәэмин итүче субъект.